Privacy Statement Praktijk Wilma Dingemans en Yoga School Bodegraven-Reeuwijk

Praktijk Wilma Dingemans betreft alle activiteiten met betrekking tot coaching, Shantala en Sherborne bewegingspedagogiek.
Yoga School Bodegraven-Reeuwijk betreft alle yoga activiteiten.
Hierna benoemt als Praktijk Wilma Dingemans


Persoonlijke gegevens

Praktijk Wilma Dingemans gaat vertrouwelijk en met zorg om met de door jou verstrekte gegevens.
Praktijk Wilma Dingemans verstrekt alleen gegevens aan derden met jouw toestemming en voor zover als dit onderdeel is van en/of in het belang is van de therapie/behandeling.


Cookies op website

De website van Praktijk Wilma Dingemans maakt geen gebruik van cookies om jouw bezoek gedrag te analyseren.


Beveiliging gegevens

De website van Praktijk Wilma Dingemans is een ‘veilige’ website (https).
Wilma Dingemans heeft zowel haar pc, mail en documenten beveiligd met een wachtwoord.


Foto’s op website van Praktijk Wima Dingemans

Foto’s worden alleen gedeeld op de website van Praktijk Wilma Dingemans met jouw toestemming.


Bewaartermijn

Praktijk Wilma Dingemans bewaart facturen 7 jaar, dit i.v.m. de wettelijke bewaarplicht.

Een uitgebreide privacy verklaring is opvraagbaar via info@wilmadingemans.nl.