Praktijk Wilma Dingemans

Praktijk voor Coaching, Balans & Vitaliteit

Sherborne bewegingspedagogiek

''Ontwikkelen is groeien naar vrijheid en zelfstandigheid binnen de grenzen van de eigen talenten en mogelijkheden. De Sherborne bewegingspedagogiek ondersteunt en stimuleert dit proces.''

Sherborne bewegingspedagogiek legt duidelijk een relatie tussen de emotionele, fysieke en sociale ontwikkeling. Bij de oefeningen gaat het nooit om prestaties. Het plezier, het contact en de individuele groei van het kind zijn het uitgangspunt. Het is een kindvolgende methode, gericht op het uitbreiden van positieve contactmomenten. Tijdens de spel- en bewegingsoefeningen leren ouders zichzelf en hun kind te benoemen, waardoor de situatie veilig en voorspelbaar wordt en het kind wordt bevestigd. De "relationship plays" zijn bewegingsspelletjes, waarin het kind en volwassene beter contact met elkaar kunnen krijgen.

Bij sommige kinderen zijn hun eerste lichamelijke ervaringen pijnlijk geweest. Het vertrouwen in zichzelf en in anderen is daardoor beschadigd. Het lichaam onthoudt alles wat er in het verleden mee gebeurd is. Deze kinderen zitten hierdoor niet goed in hun vel, zijn onzeker, proberen op een voor hun vertrouwde negatieve manier aandacht te krijgen, hebben weinig zelfvertrouwen, zijn hyperactief, of juist heel stil en teruggetrokken.
De spel- en bewegingsoefeningen volgens de Sherborne bewegingspedagogiek geven ouders/verzorgers de mogelijkheid om het kind alsnog de positieve lichamelijke ervaringen op te laten
doen, die het als baby (of jong kind) gemist heeft. In de sessies wordt scherp gelet op lichaamstaal, de initiatieven en de reacties van het kind. Ieder kind is uniek.
Het kind wordt zich door de spel- en bewegingsoefeningen bewust van het eigen lichaam, eerst door in het spel passief bewegingen te ondergaan, later door zelf te gaan bewegen. Op deze manier krijgt het kind informatie over zichzelf en over de mensen om zich heen. Dit lichaamsbewustzijn helpt het kind vertrouwen in en controle over zijn lichaam te krijgen. Tijdens de oefeningen staan koestering, geborgenheid en loslaten centraal. Van hieruit kan en durft het dan de omgeving te onderzoeken en relaties aan te gaan met anderen. Vertrouwen is de eerste bouwsteen van het hechtingsproces.
De meeste ouders gaan na de sessies zelf door met de oefeningen, wat het hechtingsproces met hun kind aanmerkelijk versnelt.

Doelgroepen

- Kinderen met hechtingsproblematiek en een gebrek aan basisvertrouwen.
- Kinderen met bijzonder gedrag.
- Kinderen met speciale aandachtsgebieden.
- Adoptie- en pleegkinderen.

De Sherborne bewegingspedagogiek kan bij adoptie- en pleegkinderen zowel preventief als curatief worden ingezet.

Preventief: Na de komst van een adoptie- of pleegkind kan er gestart worden met Sherborne sessies om de vertrouwensband tussen ouders en kind te stimuleren. Het helpt de basis te leggen in de hechtingsrelatie tussen adoptie- en pleegouders en hun kind.
Curatief: Als behandeling kan het de gestoorde hechting herstellen, waardoor de relatie verbetert en het kind zich veilig verder kan ontwikkelen.
De bewegingspedagogiek volgens Sherborne kan goed gecombineerd worden met een andere vorm van behandeling.

Door de sessies bij de gezinnen thuis te doen, is het voor het kind vertrouwd en veiliger en kunnen de oefeningen aangepast worden aan de woonomgeving en de mogelijkheden van het gezin.

Voor meer informatie, neem gerust contact op.

Geregistreerd bij het International Sherborne Foundation